Chcem pomôcť

Vašim príspevkom podporíte dostupnosť kurzov pre všetkých žiakov. (Cena kurzu pre jedného žiaka je 30 €)

Výška pravidelného daru / mesiac
/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní dlhodobo a efektívne plánovať našu prácu.